ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ร่วมงาน “ส้มสีทอง” จังหวัดน่าน ส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร่วมงาน “ส้มสีทอง” จังหวัดน่าน ส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง องค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สนับสนุนการจัดงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 วันที่ 9–11 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันเสาร์) จังหวัดน่าน เป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายปี ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาจัดแสดงและจำหน่ายมากมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน ซึ่งมี ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นหัวหน้าโครงการฯ 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ส้มสีทอง ชาแยมส้มสีทอง เครื่องดื่มน้ำส้มสีทองผสมเกล็ดส้ม กาแฟส้มลาเต้ (แบบผงชงดื่ม) ผลิตภัณฑ์ส้มลอยแก้ว พุดดิ้งส้มสีทอง และผลิตภัณฑ์ชีสส้มสีทอง พัฒนาเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดน่าน

อีกทั้งยังได้พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร สวนเกษตรส้มสีทอง โดยการผสมผสานการท่องเที่ยวเฉพาะทางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลเรื่องราวของส้มสีทอง ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต จนไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถือเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี มีรสหวานอร่อย ซึ่งเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตผลส้มสีทองให้ได้คุณภาพที่ดี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-23.00 น. ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 บริเวณกาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันเสาร์) จังหวัดน่าน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221207144227898

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More