ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศอ.บต. เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่การรถไฟ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายวางระเบิดซ้ำบริเวณรางรถไฟ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

ศอ.บต. เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่การรถไฟ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายวางระเบิดซ้ำบริเวณรางรถไฟ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

ศอ.บต. เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่การรถไฟ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายวางระเบิดซ้ำบริเวณรางรถไฟ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ย้ำ ข้อสั่งการรองนายกฯ ประวิตร ดำเนินการรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง

จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดซ้ำเมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา ที่บริเวณรางรถไฟจุดเดิมที่คนร้ายลอบวางระเบิดรถไฟขบวนสินค้าในพื้นที่ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ทำให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟเสียชีวิต  3 ราย และบาดเจ็บอีก 4 รายนั้น หลังเกิดเหตุ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต.ได้มีข้อสั่งการให้ ศอ.บต. ให้การช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ทุกรายเป็นการเร่งด่วนนั้น นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้รายงานสรุปความคืบหน้าการให้ความช่วยแหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย คือ 1. นายยิ่งศักดิ์ ชุมตรี อายุ 28 ปี  ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดแจ้ง ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง , 2 นายนวฤทธิ์ สุวรรณชาตรีอายุ 26 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และ3. นายภูมิพันธ์ เพชรสุก อายุ 56 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) เทศบาล นครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับ ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย ประกอบด้วย นายนพดล ปานมา อายุ 38 ปี, นายดีเด่น คงสม อายุ 52 ปี, นายฉัตรชัย นิตรจลานนท์ อายุ 41 ปี และ นายธีรพงศ์ หนูคง อายุ 33 ปี ขณะนี้ผู้บาดเจ็บ ทั้ง 4 ราย นอนพักรักษาตัว รพ.สะเดา

สำหรับการให้ความช่วยหลือเยียวยาเบื้องต้น ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ ที่กำหนด แบ่งเป็น กรณีเสียชีวิต ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือด้านร่างกาย จำนวน 500,000 บาท กรณีเงินยังชีพบุตร เงินทุนการศึกษารายปี เงินค่าจัดการฌาปนกิจและเงินทดแทนประกันภัย ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร กรณีบาดเจ็บ รวม 4 ราย นั้น ศอ.บต. จ่ายเงินช่วยเหลือด้านร่างกาย รายละ 10,000 บาท เป็นการเบื้องต้น

นายชนธัญฯ กล่าวอีกว่า หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากกรณีระเบิดซ้ำรางรถไฟ ที่ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุกกรณี ศอ.บต. โดยเลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร มอบหมายให้มีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติและประชาชนเห็นถึงความตั้งใจของรัฐที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะช่วงประสบภาวะวิกฤติเช่นกรณีนี้ พร้อมนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติราชการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติได้ตามปกติเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนและสร้างความสุขสงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วต่อไป 

และให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วน เพื่อยกระดับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพต. เตรียมการจัดทำนโยบายการเยียวยาใหม่ทั้งระบบ มุ่งเน้นการบริหารจัดการรายกรณีที่มาจากการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งในระยะสั้น-กลางและยั่งยืน นำมิติงานครอบครัวและชุมชนเป็นพลังสำคัญของการเยียวยาและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่จะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คาดว่าจะนำเสนอ กพต.ได้ในการประชุม กพต. ต่อไป
ที่มา : ศอ.บต.

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More