ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยิงแสงเลเซอร์ไปยังอากาศยานเป็นอันตรายต่อนักบิน

ยิงแสงเลเซอร์ไปยังอากาศยานเป็นอันตรายต่อนักบิน

การยิงแสงเลเซอร์ที่มีกำลังสูงไปยังเครื่องบินขณะทำการบิน

การยิงแสงเลเซอร์ที่มีกำลังสูงไปยังเครื่องบินขณะทำการบินอยู่ เป็นอันตรายต่อการมองเห็นของนักบิน เพราะอาจทำให้จอประสาทตาบอดได้ หากนักบินสูญเสียการมองเห็นขณะทำการบิน อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงเครื่องบินตก รวมถึงอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/