ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ หวั่นผู้ค้านำสินค้าใส่กระเช้าไม่ตรงปก

กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ หวั่นผู้ค้านำสินค้าใส่กระเช้าไม่ตรงปก

กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ หวั่นผู้ค้านำสินค้าใส่กระเช้าไม่ตรงปก

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในช่วงนี้ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าของขวัญ ของจับฉลากกันมากขึ้น รวมทั้งมีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญกันอย่างแพร่หลาย กรมการค้าภายในจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ ห้างสรรพสินค้า โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างถูกต้อง ชัดเจน

โดยการแสดงราคากระเช้าของขวัญนั้นต้องแสดงรายการสินค้าด้านใน ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุราคาของสินค้าแต่ละรายการ และต้องมีขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 16 นอกจากนี้กรณีที่มีค่ากระเช้าและค่าจัดกระเช้าก็ต้องแสดงไว้อย่างชัดเจนด้วย สำหรับสินค้าในกระเช้าควรแสดงวันหมดอายุและเป็นสินค้าที่มีอายุอยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยผู้ให้ซึ่งเป็นผู้ที่จ่ายเงินซื้อก็เกิดความคุ้มค่าของเงินที่ได้จ่ายไป ผู้รับก็ได้ประโยชน์จากการใช้สินค้าอย่างเต็มที่และปลอดภัยและขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

ขอแนะนำผู้ซื้อกระเช้าให้ตรวจสอบราคาและรายละเอียดดังกล่าวก่อนตัดสินใจซื้อ หากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถแจ้งต่อกรมการค้าภายใน ทางสายด่วน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More