ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนนักเรียนหิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระสวนะ เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนนักเรียนหิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันพระสวนะ เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (8 ธ.ค.65) ที่วัดเทพประสิทธิคณาวาส อำเภออัมพวา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และถวายพัดรองที่ระลึกแด่พระครูประภัศร์วรพินิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จุดเทียนส่องธรรม พระครูประภัศร์วรพินิจ แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารี ใน“อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้บริหาร ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิตจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สมาทานศีล ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนาร่วมกับพุทธศาสนิกชน ได้พบปะส่วนราชการรระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ,ระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่อีกด้วย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221208112544229

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More