ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตือนคนไทยในประเทศเปรู หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มีการรวมตัวชุมนุม หลังประธานาธิบดีเปรู ประกาศยุบสภา

เตือนคนไทยในประเทศเปรู หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มีการรวมตัวชุมนุม หลังประธานาธิบดีเปรู ประกาศยุบสภา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู โดยระบุว่า จากกรณีที่นายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส ประกาศยุบสภาและรัฐสภาเปรูได้มีมติถอดถอดนายกัสติโย ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเปรู ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองในหมู่สาธารณชนชาวเปรู และอาจเกิดเหตุชุมนุมในหลายพื้นที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ขอให้คนไทยในเปรู พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะ ที่มักเป็นจุดรวมตัวของผู้ชุมนุม เช่น จัตุรัส San Martin ใจกลางกรุงลิมา บริเวณอาคารที่ทำการรัฐบาล อาคารรัฐสภา และอาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศบางประเทศในเขต San Isidro และ Mira flores ซึ่งอาจเป็นจุดสนใจของผู้ชุมนม รวมทั้งสวนสาธารณะและจัตุรัสอื่นๆ ที่สำคัญ ทั้งในกรุงลิมาและในต่างจังหวัดของเปรู กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและควรพกเอกสารสำคัญประจำตัว เช่นบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในเปรู หนังสือเดินทาง เอกสารแสดงสถานที่พำนัก ติดตัวไว้อย่างใกล้ชิด เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรณีที่ได้รับการสอบถาม พร้อมขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในเปรูมีพลวัตและอาจมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์โทร +51 940 383 185 หรือเพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Lima” และอีเมล consular.lim@mfa.go.th

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221208095046164

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More