ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงแรงงาน แนะแรงงานจบใหม่ เร่งทดสอบฝีมืออัพค่าจ้าง สูงสุด 900 บาทต่อวัน

กระทรวงแรงงาน แนะแรงงานจบใหม่ เร่งทดสอบฝีมืออัพค่าจ้าง สูงสุด 900 บาทต่อวัน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับทักษะฝีมือให้แรงงานได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม หากมีฝีมือผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ 3 ระดับ และมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแล้วทั้งสิ้น 88,675 คน จากการเข้าทดสอบ 272 สาขา ซึ่งได้ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วทั้งสิ้น 112 สาขาอาชีพ โดยในแต่ละสาขาที่ประกาศใช้แล้ว มีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรายวันต่ำสุดอยู่ที่อัตราวันละ 350 บาท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สูงสุดในสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด)ระดับ 2 ในอัตราวันละไม่ต่ำกว่า 900 บาทส่วนสาขาอาชีพที่ประชาชนคุ้นเคย เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างแอร์ ผู้ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่ต่ำกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 อัตราวันละ 550 บาท และระดับ 3 อัตราวันละ 660 บาท ส่วนสาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ถึงระดับ 3 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่ต่ำกว่า 440 บาท 515 บาท และ 585 บาท

 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังกล่าวด้วยว่า ทุกสาขาที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้งสิ้น ดังนั้น แรงงานที่ต้องการได้รับอัตราค่าจ้างสูงๆ จึงต้องพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จึงจะสามารถนำใบรับรองที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้ไปแนบยื่นเป็นหลักฐานในการขอรับอัตราค่าจ้างได้

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221208215909487

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More