ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษีและพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑

ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษีและพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More