ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ประจวบคีรีขันธ์ รณรงค์เข้มข้นทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 สร้างภูมิคุ้มกันก่อนปีใหม่

จ.ประจวบคีรีขันธ์ รณรงค์เข้มข้นทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 สร้างภูมิคุ้มกันก่อนปีใหม่

(9 ธ.ค.65) บรรยากาศที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในทุกอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีประชาชนเดินทางมาขอรับวัคซีนโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค หลังจากที่จังหวัดได้รณรงค์อย่างเข้มข้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการป่วยหนัก และช่วงเทศกาลนี้อาจจะมีบุตรหลานเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวนำพาเชื้อมาติดได้ ขณะเดียวกัน แต่ละโรงพยาบาลได้มีการจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ออกให้บริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน สถานประกอบการ ศาสนสถาน และเชิญชวนผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลให้ฉีดวัคซีนโควิดพร้อมกันไปด้วย โดยขณะนี้ได้มีการสำรองวัคซีนไฟเซอร์สำหรับการฉีดเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้นไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมาแล้วเกินกว่า 4 เดือนสามารถมาขอรับบริการได้ โดยประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221209091155504

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More