ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ลำปาง ประชุมเตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2566

จ.ลำปาง ประชุมเตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2566

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้นำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดแผนการจัดโครงการ ไตรมาสที่ 1 และ 2 ในพื้นที่อำเภอเถินและอำเภอสบปราบ และไตรมาสที่ 3 และ 4 ในพื้นที่อำเภอเกาะคาและอำเภอแจ้ห่ม

สำหรับกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประธาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกอื่นๆ เป็นต้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221209091447506

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More