ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ที่อ.วังเหนือ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชน

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ที่อ.วังเหนือ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชน

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ที่อำเภอวังเหนือ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชน

 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีหลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง

กิจกรรมประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และได้มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงวัย จำนวน 300 อัน และมีหลายหน่วยงานในเขตท้องที่ ได้มาร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชน ในด้านต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัย ทันตกรรม การฝึกอาชีพ รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้าถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้า การบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย เป็นต้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221209091320505

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More