ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปศุสัตว์เชียงใหม่ เดินหน้าตรวจสอบแหล่งจำหน่ายซากสัตว์และเครื่องในสัตว์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

ปศุสัตว์เชียงใหม่ เดินหน้าตรวจสอบแหล่งจำหน่ายซากสัตว์และเครื่องในสัตว์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่กักเก็บซากสัตว์และเครื่องในสัตว์เพื่อการจำหน่าย ณ สถานประกอบการในพื้นที่ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอม สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และผู้ประกอบการมีการขออนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำการเก็บรักษาซากสัตว์และเครื่องในสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221209101437535

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More