ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the museum

ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the museum

ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ Night at the museum ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More