ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวาระเกียรติยศครบรอบ 124 ปี “สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม”

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวาระเกียรติยศครบรอบ 124 ปี “สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม”

(9 ธ.ค. 65) เวลา 06.29 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์พระยาสุนทร (อี้ กรรณสูต) ในงานวาระเกียรติยศครบรอบ 124 ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี “สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม” โดยสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง ครูเก่า และครูปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังการสร้างความผูกพัน ความกตัญญู และความภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงคุณค่า 

โดยในภาคเช้า เป็นพิธีวางพวงมาลา และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ส่วนในภาคค่ำ เป็นงานเฉลิมฉลองวาระเกียรติยศครบรอบ 124 ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับความเป็นมาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้องธรรมารมณ์) ได้ใช้บ้านของตนเองสอนหนังสือให้แก่ลูกหลานและเด็กในละแวกบ้าน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกนางพิม ในปัจจุบัน โดยไม่คิดค่าตอบแทน ต่อมามีการขยับขยายหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2454 – พ.ศ.2456 “พระยาสุนทรสงคราม” (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น ได้ให้การสนับสนุนการก่อตั้งโรงเรียนประจำจังหวัด สุพรรณบุรีหลังแรกโดยนำชื่อตระกูลของท่านเป็นนามโรงเรียน คือ“โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย” ติดตามเกื้อหนุนให้การสนับสนุนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยเสมอมา แม้ในปัจจุบันโรงเรียนได้เปลี่ยนสภาพจากตัวอาคารไม้เป็นคอนกรีต แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคือโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรียังใช้ชื่อว่า “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย” สิ่งที่ทุกคนมิอาจลืมไปจากความทรงจำควบคู่ไปกับสถาบันคือ “พระยาสุนทรบุรี” (อี้ กรรณสูต) ผู้มีพระคุณ ในปัจจุบันมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่มา :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221209100248531

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More