ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด จับมือเซ็น MOU กับบริษัทต่างประเทศ KANHA, MOJO, VIRTUE และ CARROT ร่วมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชา – กัญชง โดยยึดหลักทางการแพทย์เพื่อก้าวสู่ตลาดโลก

บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด จับมือเซ็น MOU กับบริษัทต่างประเทศ KANHA, MOJO, VIRTUE และ CARROT ร่วมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชา – กัญชง โดยยึดหลักทางการแพทย์เพื่อก้าวสู่ตลาดโลก

บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท Sunderstorm Incorporated (KANHA) บริษัท More Joy Holding, LLC (MOJO) พร้อมด้วย บริษัท Virtue และ บริษัท Carrot พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากกัญชา – กัญชง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคทางด้านการแพทย์ โดยหลังจากที่มีผลวิจัยจากต่างประเทศชี้แล้วว่ากัญชามีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพที่สามารถ ใช้ในทางการแพทย์ เนื่องจากในกัญชา สารที่เรียกว่า CBD สามารถช่วยในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆได้ อาทิ ช่วยแก้ปัญชาให้กับ ผู้ที่มีอาการหลับยาก มีปัญหาความเครียดสะสม รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา – กัญชง ออกมามากมายในท้องตลาด

 

บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป นำโดย คุณ อรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร และ นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท Sunderstorm Incorporated (KANHA) โดย Mr. Cameron Clarke และบริษัท More Joy Holding, LLC (MOJO) โดย Mr. James Hammer รวมถึงผู้บริหารจากบริษัท Virtue และ บริษัท Carrot ซึ่งทั้ง 4 บริษัทที่กล่าวมาล้วนเป็นบริษัทชั้นนำและมีชื่อเสียงจากประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยการเซ็น MOU ถือเป็นการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา – กัญชง เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดโลกและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกด้วย

โดยคุณ อรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่า การร่วมลงนามข้อตกลงฯในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทั้งในส่วนของคลินิก การรักษาโดยใช้กัญชาทางการแพทย์ รวมไปถึงในด้านของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดส่งออกไปทั่วโลก ทางด้านของ นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด (THCG Group) ผู้นำทางด้านการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร ที่ครบวงจรระดับประเทศ โดยเฉพาะด้านการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรกัญชา – กัญชง ที่ขึ้นทะเบียนรับรองแล้วถึง 7 สายพันธุ์ และได้รับมาตรฐานระดับ GAP ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงภาพรวมที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเซ็น MOU ในครั้งนี้ ไว้ว่า “เป็นการดูแนวทางในด้านต่างๆในการพัฒนาและต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเปิด Dispensary ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงในเรื่องของการส่งออกด้วย”
 

นอกจากนี้ภายในงานยังมี บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะหุ้นส่วนของบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด นำโดย ดร.พงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชง กัญชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย

บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด พร้อมเป็นผู้นำและเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับประเทศ การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในวงการอุตสาหกรรมกัญชา – กัญชง ที่ใช้ในด้านการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลผู้ที่มีปัญหาและต้องการรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในสังคมอย่างยั่งยืน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More