ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำการขับเคลื่อนมาตรการลด Demand และ Supply ด้านยาเสพติด ในการป้องกัน การปราบปรามและการจับกุมผู้ค้าผู้เสพมาดำเนินคดีตามกฎหมาย การทบทวนกระบวนการบำบัด รักษา และฟื้นฟู ตลอดจนการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม

กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำการขับเคลื่อนมาตรการลด Demand และ Supply ด้านยาเสพติด ในการป้องกัน การปราบปรามและการจับกุมผู้ค้าผู้เสพมาดำเนินคดีตามกฎหมาย การทบทวนกระบวนการบำบัด รักษา และฟื้นฟู ตลอดจนการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง , นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรี และคณะนายอำเภอในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการถอดบทเรียน โมเดล “ศูนย์บำบัดฟื้นฟูวัดถ้ำกระบอก” และ “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอพระพุทธบาท(สาขาวัดถ้ำกระบอก)” เพื่อให้เป็นแนวทางให้แต่ละจังหวัดปรับใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ในการนี้ พระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร ประะธานมูลนิธิวัดถ้ำกระบอก รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก ได้ให้โอวาสแนวทางการบำบัดรักษาว่า “ต้องเน้นที่จิตใจ” ของผู้บำบัดเป็นสำคัญ

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า แนวทางในการขยายผลการบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระดับจังหวัด อำเภอ จะเร่งรัดนำผู้เสพ ผู้ค้า เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพเเละน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม เป้าหมาย ผู้เสพประมาณ 120,000 ราย ผู้ค้าประมาณ 18,000 ราย

โดยปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมความพร้อมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทุกจังหวัด จำนวน 1,000 แห่ง สำหรับจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู รุ่นละ 50 คน เป้าหมาย 50,000 ราย/รุ่น รุ่นละ 15 วัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “คืนคนดีสู่สังคม ชุมชน และครอบครัว” พร้อมกันนี้คณะฯ ได้เยี่ยมผู้บำบัดพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องนอน เพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษาของวัดถ้ำกระบอก จำนวน 30 ชุด

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More