ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เริ่มแล้ว!! เทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มแล้ว!! เทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอัครเดช วันไชยธนะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานเทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11/2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำแภอแม่ลาน้อย โดยมีนายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย นายกำธร ชมพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมงาน

ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวหลักและการท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอากาศหนาวเย็น เป็นถิ่นกาแฟ มีการเพาะปลูกกาแฟจากหลากหลายชุมชน โดยปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีชื่อเสียง

การจัดงานดังกล่าว สนองนโยบายการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สร้างศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและรักษาทรัพยากรในพื้นที่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเที่ยวชมสวนกาแฟ การจัดแสดงซุ้มโครงการหลวงแม่ลาน้อย ซุ้มกาแฟสดและลานชิมกาแฟ โดยผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์กาแฟ การประกวดธิดาชนเผ่า การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลงและการการแข่งขันชกมวย โดยงานเทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More