ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะพยาบาลศาสตร์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้นำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดการอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดการอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 ธันวาคม 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้นำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดการอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่กำลังพล และแม่บ้านทหาร จำนวน 100 นาย ใน กรม ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่
โดยได้รับเกียรติจาก
พันเอกสุรสีห์ ศรีวนิชย์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร ประภา ยุทธไตร และ รองศาตราจารย์ ดร อรพรรณ โตสิงห์. รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการนำ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญ จัดฐานการฝึกปฏิบัติการอย่างเข้มข้น จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการนวดหัวใจผู้ใหญ่ กดหัวใจเด็ก ช่วยเหลือเมื่อมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ  และการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ มีการตรวจสอบ สมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะอย่างแท้จริง  สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติช่วยเหลือ ประชาชนได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 
อาจารย์ ธเนศ เทียนทอง หัวหน้าทีมจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวว่า อาจารย์ในทีมทุกคน 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือชีวิตขั้นสูง สามารถถ่ายทอดความรู้ สาธิต ควบคุมการปฏิบัติระหว่างการฝึกทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
 
ดร. เนตรนภา ศรีวนิชย์ ประธานกลุ่มแม่บ้านกำลังพล ที่เข้ารับการอบรมกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่ได้ลงมือปฏิบัติช่วยเหลือชีวิตตามขั้นตอน อย่างมีหลักวิชาการอย่างจริงจัง ต่อไปนี้หากเกิดเหตุการฉุกเฉิน ทั้งกำลังพลและแม่บ้าน จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือ เพราะ 4 นาทีแรก เป็น 4 นาทีทอง ที่เราสามารถช่วยชีวิตคนได้

การร่วมมือกันระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
เกิดขึ้นจากความสำนึกและความจงรักภักดีที่มีต่อ ชาติ ศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย
และเป็นการสืบทอดพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี  “ เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More