ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกรัฐมนตรี ถึงกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ

นายกรัฐมนตรี ถึงกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะ เดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ ถึงท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อเวลา 19.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2565

สำหรับภารกิจแรกนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารระดับสูง ในช่วงอาหารกลางวัน ซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน โอกาสนี้จะหารือทวิภาคีกับรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับภาคเอกชนยุโรป ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ที่ประเทศไทยจะผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับข้อริเริ่ม Global Gateway ของสหภาพยุโรป

ทั้งนี้นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ 45 ปี ที่ผู้นำทั้งสองภูมิภาคทั้งอาเซียนกับสหภาพยุโรปจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศร่วมกัน

สำหรับประเด็นหลักที่จะหารือในที่ประชุมครั้งนี้ เน้น 3 ด้านคือ ความมั่นคง การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน หลังโควิดคลี่คลาย และการดูแลสิ่งแวดล้อมไปสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัล

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221213092106398

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More