ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รู้ได้อย่างไรว่าสุนัขหรือแมวที่กัดไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

รู้ได้อย่างไรว่าสุนัขหรือแมวที่กัดไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

รู้ได้อย่างไรว่าสุนัขหรือแมวที่กัดไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า”กรณีสุนัขสุนัขกัดแล้วหนีหาย ไม่สามารถติดตามอาการได้ ไม่ปรากฏเจ้าของ ไม่ทราบประวัติที่แน่นอน ให้ถือเสมือนว่ามีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า”

ข้อมูล FB สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More