ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนคนนราธิวาส ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล

จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนคนนราธิวาส ชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัท สหศีนิมา จำกัด และกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิดเราปรับ ประเทศเปลี่ยน”โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์ มาสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่

อีกทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล ใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฎศิลป์โขนจากหลากหลายสถาบันและนักแสดงโขนจากโรงมหรสพศาลาเฉลิมกรุงร่วมแสดง โดยได้กำหนดฉายตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม2565 เป็นต้นมา ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และเอสเอฟซีเนม่าทุกแห่งทั่วประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต่อไป ว่า เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

จังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ารับชมภาพยนตร์ดังกล่าวได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้า ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ และที่เซลทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ หากต้องการชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซลทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-339-716 และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-245-476

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More