ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รับเชิญร่วม “พูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รับเชิญร่วม “พูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเสวนาเรื่อง “พูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=77273

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)