ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“อนุชา” เผยผลสำเร็จ “ไทยพร้อม” สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปค พบคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

“อนุชา” เผยผลสำเร็จ “ไทยพร้อม” สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปค พบคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

“อนุชา” เผยผลสำเร็จ “ไทยพร้อม” สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปค พบคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

“อนุชา” เผยผลสำเร็จ “ไทยพร้อม” สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปค พบคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการของคณะ ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หาแนวทางในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการเป็นเจ้าภาพของไทยในการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค หรือ เอเปค 2565 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีบทบาทในการสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านหลากหลายกิจกรรม โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ไทยพร้อม” แสดงความพร้อมของคนไทยทุกด้านต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญของโลก พบว่าโครงการภายใต้แนวคิดนี้ได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ 2 โครงการ คือ โครงการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ไทยพร้อม” (VDO Contest APEC 2022) และ โครงการประกวดเมนูอาหารแห่งอนาคต “Future Food for Sustainability” แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาคประชาชนต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย 
นายอนุชา ย้ำ การประชุมเอเปค 2565 ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และมีโอกาสต้อนรับผู้นําและผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 เขตเศรษฐกิจเอเปคได้จบลงไปแล้ว ท่ามกลางความสําเร็จอันเกิด จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จนได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อประเทศไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคให้ตอบโจทย์ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกเผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการถอดบทเรียนผลกระทบจากวิกฤตโควิด–19 เพื่อมุ่งหน้าขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางไว้ 
นายอนุชา กล่าวชื่นชมกิจกรรมการประกวดภายใต้แนวคิด “ไทยพร้อม” แสดงความพร้อมของคนไทยทุกด้านต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญของโลกว่า ทุกผลงานล้วนนําเสนอแนวคิดที่สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิป ที่นําเรื่อง “ข้าวรักษ์โลก” มาเป็นประเด็นในการดําเนินเรื่อง ซึ่งหากภาคเกษตรกรรมของไทยตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ให้ความสําคัญต่อ สิ่งแวดล้อม เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และยังเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศอีกด้วย รวมถึง ผลงาน “เลอชั้น” ขนมชั้นลดน้ําตาล เสริมใยอาหารและโพรไบโอติก ซึ่งใช้สีสกัดจากแก้วมังกร สะท้อนวัฒนธรรมการทําขนมของไทย โดยลดวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้เห็นถึงเมนูของอาหารแห่งอนาคตที่ได้นําเสนอ Soft Power ของไทยซึ่งพร้อมจะเป็นครัวแห่งอนาคตของโลก สอดคล้องแนวคิด 3 ดี คือ ดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ และดีต่อโลก ทั้งนี้พบว่าทั้ง 2 โครงการได้รับความสนใจจากประชาชน เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติเป็น สอดคล้องกับการที่รัฐบาลต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนต่อการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More