ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐยูกันดา (The Board of Uganda Civil Aviation Authority: UCAA)

CAAT ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐยูกันดา (The Board of Uganda Civil Aviation Authority: UCAA)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนว

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พร้อมทั้งผู้บริหารได้ต้อนรับคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐยูกันดา ซึ่งขอเข้าเยี่ยม CAAT เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในระหว่างการหารือร่วมกันได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และหารือในเรื่องการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarking) ของการกำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยของทั้งสองประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาและแนวทางในอนาคต

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/