ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

FC ลุงป้อม’แห่ตัอนรับ เนืองแน่น ชาวกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ขอบคุณลุงจากใจแก้แล้งได้ผล เพื่อคนอีสาน

FC ลุงป้อม’แห่ตัอนรับ เนืองแน่น ชาวกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ขอบคุณลุงจากใจแก้แล้งได้ผล เพื่อคนอีสาน

เมื่อ 14 ธ.ค.65 ,1700น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช. โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ในฐานะ ผอ.กอนช. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และจ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ โดยในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ บริเวณ อบจ. ยอดแกง อ.นามนและ อบจ.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ทั้ง 2แห่ง โดยเน้นย้ำให้ สทนช. ,จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ต่อการทำเกษตรกรรม และการอุปโภค บริโภค ทั่วทุกพื้นที่

จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ”หนองแวง” บ้านแมต ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลความคืบหน้าโครงการฯ จากความจำเป็นที่ต้องการใช้น้ำมากขึ้นของท้องถิ่น โดยได้ทำการขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มเติม ปริมาณดินขุด 61,738 ลบ.ม. ราษฎรได้รับประโยชน์ 441 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์ (นาข้าว) 1,000 ไร่ ซึ่งใกล้ดำเนินการแล้วเสร็จ  จากนั้นได้มอบนโยบายแก่ สทนช. ,กรมทรัพยากรน้ำ  และกองทัพ ซึ่งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โครงการฯ  ให้เร่งทำการขุดลอก เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสนับสนุนการประกอบอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน ในพื้นที่ และจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำได้ ตามวัตถุประสงค์ของท้องถิ่น ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้พบปะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ อย่างเนืองแน่น และอบอุ่น โดย พล.อ.ประวิตร ได้ทักทาย อย่างเป็นกันเอง และกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทุกครัวเรือน และต้องการให้ทุกคน มีความอยู่ดี กินดี มีความสุข ซึ่งรัฐบาลนี้ พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทุกความเดือดร้อนของประชาชน อย่างทั่วถึง โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเด็ดขาด

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More