ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ ไทย – ฮังการี พร้อมสานต่อความร่วมมือรอบด้าน ส่งเสริมการค้าการลงทุน

นายกฯ ไทย – ฮังการี พร้อมสานต่อความร่วมมือรอบด้าน ส่งเสริมการค้าการลงทุน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.45 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงบรัสเซลส์ซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 6 ชั่วโมง) ณ อาคาร Europa กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือทวิภาคีกับนายวิคเตอร์ ออร์บาน (H.E. Mr. Viktor Orbán) นายกรัฐมนตรีฮังการี ในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮังการีราบรื่นมาโดยตลอด และจะครบรอบ 50 ปี ในปี 2566 โดยขอบคุณรัฐบาลฮังการีที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในกรอบสหภาพยุโรปมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเจรจาความตกลง PCA ระหว่างไทยกับ EU จนทำให้สามารถลงนามได้ ซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุนฮังการีในเวทีระหว่างประเทศในประเด็นที่ฮังการีให้ความสำคัญ โดยเฉพาะค่านิยมการยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง พร้อมกันนี้ พร้อมร่วมมือกับฮังการีในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ เช่น ด้านการสาธารณสุข การพัฒนาประเทศในยุคหลังโควิด-19 การค้าการลงทุน การศึกษา
 
นายกรัฐมนตรีฮังการียินดีที่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไทย ชื่นชมความสัมพันธ์ไทย-ฮังการี ที่เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น และเชื่อมั่นว่าไทยและฮังการีจะสามารถต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพได้อีกมาก ชื่นชมพัฒนาการของไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่เป็นไปอย่างกระตือรือร้น และสร้างสรรค์
 
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่
ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือครอบคลุมสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำ คณะทำงานร่วมด้านเกษตร คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่า กลไกดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไทยยินดีที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกับฮังการีในบริบทดังกล่าว
 
ด้านการค้าการลงทุน ไทยเน้นย้ำความสำคัญของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐสัมพันธ์ โดยภาครัฐมีหน้าที่สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการค้าการลงทุน และเชิญชวนให้ฮังการีลงทุนในไทย โดยเฉพาะเขต EEC ซึ่งไทยเสนอให้ลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ยานยนต์ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ฮังการีเชี่ยวชาญ ซี่งฝ่ายฮังการียืนยันให้การสนับสนุนการขยายการลงทุน
 
ด้านสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยสนับสนุนพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งไทยเริ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศให้ผลิตจากพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดไทยได้ร่วมกับสมาชิก APEC ลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวจำนวน 54 รายการให้กับทุกประเทศ จึงขอเชิญชวนสหภาพยุโรปใช้ประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความมั่นคงทางอาหารและนโยบายสีเขียวของสหภาพยุโรป ส่วนฮังการีชื่นชมบทบาทของไทยในประเด็นความท้าทายระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน
 
ด้านการศึกษา นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฮังการีที่มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาให้นักศึกษาไทยปีละ 40 ทุน ในโครงการ Stipendium Hungaricum ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งไทยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับฮังการีเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ที่มา : 

   

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More