ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อ.บางระกำ ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เหลือแล้วแบ่งปัน” ระดับตำบล สานต่อโครงการ “Phitsanulok Green Together : ปลูกผัก & สร้างถัง รวมพลังรักษ์โลก เมืองสองแคว”

อ.บางระกำ ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เหลือแล้วแบ่งปัน” ระดับตำบล สานต่อโครงการ “Phitsanulok Green Together : ปลูกผัก & สร้างถัง รวมพลังรักษ์โลก เมืองสองแคว”

อำเภอบางระกำ ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เหลือแล้วแบ่งปัน” ระดับตำบล สานต่อโครงการ “Phitsanulok Green Together : ปลูกผัก & สร้างถัง รวมพลังรักษ์โลก เมืองสองแคว” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเนื่องในวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข : Great Food from Good Soil”

วันนี้ (15 ธ.ค. 65) นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ เปิดเผยว่า อำเภอบางระกำให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทำให้ประชาชนสามารถ “พึ่งพาตนเอง” และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาดำเนินการขยายผลในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข (Great Food from Good Soil : Soil Nutrition Awareness Week)” ด้วยการจัดตั้ง “ทีมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ” และดำเนินการจัดการประกวดโครงการ “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เหลือแล้วแบ่งปัน” เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนได้มีแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เพื่อลดรายจ่าย ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งดำเนินการนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ในทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ด้วยการนำเศษอาหารมาเทรวมไปถังขยะเปียกเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักบำรุงดิน และบำรุงพืชผักสวนครัวบริเวณแปลงผักต่อไป ซึ่งการดำเนินงานประกวดนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ “Phitsanulok Green Together : ปลูกผัก & สร้างถัง รวมพลังรักษ์โลก เมืองสองแคว” ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้

นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (14 ธ.ค. 65) ณ แปลงผักชุมชนบ้านวังแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม โดย นายฉลาด ยังเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เหลือแล้วแบ่งปัน” ระดับตำบล ได้เป็นผู้นำทีมขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เหลือแล้วแบ่งปัน” ระดับตำบล อันประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังแร่ และพี่น้องประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมกันปรับพื้นที่เตรียมปลูกผักตามโครงการ “หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เหลือแล้วแบ่งปัน” เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 ตามโครงการฯ ของอำเภอ ซึ่งการดำเนินงานพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทีมคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ต่างพร้อมใจกันลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครง และทุกคนตั้งใจจะมาร่วมกับสร้างสิ่งที่ดี Change for Good ให้เกิดขึ้นกับชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชน

“อำเภอบางระกำ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานสนองแนวพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน พร้อมทั้งนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งทำให้เกิดการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชน กอปรกับการทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ทำให้ลูกหลานชาวบางระกำได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์ อันจะทำให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายอำเภอบางระกำ กล่าวเพิ่มเติม

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More