ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“รมต.ธนกร” มอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ​ สื่อสาร2ทาง​ สร้างการมีส่วนร่วม นำปัญหาของประชาชนสู่การแก้ไขอย่างแท้จริง

“รมต.ธนกร” มอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ​ สื่อสาร2ทาง​ สร้างการมีส่วนร่วม นำปัญหาของประชาชนสู่การแก้ไขอย่างแท้จริง

“รมต.ธนกร” มอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ​ สื่อสาร2ทาง​ สร้างการมีส่วนร่วม นำปัญหาของประชาชนสู่การแก้ไขอย่างแท้จริง ชี้โลกออนไลน์มีบทบาทเพิ่มขึ้น​ คนกรมประชาสัมพันธ์ต้องนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด​ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์​ประชาชน

วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เมื่อเวลา 14.30 น. ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและเข้าร่วมในกิจกรรม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารนับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ยิ่งโดยเฉพาะบทบาทของการทำประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ชื่นชมการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนี้ ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดการสื่อสารเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และเป็นกลไกที่สำคัญที่ส่งต่อ ข้อมูล ข่าวสารไปยังภาคประชาชน และเป็นกระจก ที่สะท้อนความเห็นจากประชาชนสู่ภาครัฐ 

“อย่างไรก็ดีในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ การสื่อสารจึงจำต้องมีความกระชับ แม่นยำ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หยิบเอาเครื่องมือในการสื่อสารให้เหมาะสม ใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมอยากให้ทุกท่านซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารของประเทศ ให้ยึดหลักในการสื่อสาร 2 ทาง ที่เน้นการสื่อสารทำให้เกิด “การมีส่วนร่วม” ให้ความสำคัญโดยให้ประชาชนเป็นตัวตั้ง และมุ่งให้การสื่อสารนั้นพร้อมที่จะบรรเทาความเดือดร้อน แก้ทุกปัญหาที่เกิดในท้องที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รับเรื่อง แต่ต้องสานต่อ ติดตาม จนปัญหาที่ถูกร้องเรียนคลี่คลาย ทำให้สื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่พึ่งที่ประชาชนนึกถึงเป็นลำดับต้นๆ อีกทั้งยังอยากเห็นบทบาทของการสื่อสารที่เป็นตัวเชื่อมประสานที่ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้รับ โดยต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล โดยหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างระบบการดําเนินงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางานอย่างเป็นระบบร่วมกัน” ดร.ธนกร กล่าว 
 
พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเน้นย้ำอีกว่า “ความรู้เท่าทัน” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของสังคม และจะทำให้ประชาชน มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และรู้เท่าทัน ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อ ซึ่งปัจจุบันมีบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ยิ่งโดยเฉพาะกับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้เท่าทันเพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรู้ความเท่าทันและปราศจากอคติซึ่งกันและกัน 
 
“สำหรับยุคที่ สื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่เกือบทุกคนใช้สมาร์ทโฟน สื่อเหล่านี้กำลังเป็นสื่อที่กำลังเข้ามามีอิทธิพล​ จึงจำเป็นต้องปรับการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัยและขอชื่นชมการทำงานของกรมประ​ชาสัมพันธ์​ และขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการ​และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขอให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน​ เพื่อให้การสื่อสารเป็นกลไกที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง”  นาย​ ธนกร​ กล่าวทิ้งท้าย
 ////

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More