ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ในการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ในการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ในการประชุม และการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยเล่าให้ฟังถึง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเทศบาลในการดำเนินงานตามแนวทาง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และการนำเทคโนโลยีดดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนงานการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

อ่านพ.ร.บ. เพิ่มเติมคลิก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/063/T_0001.PDF

ดูรายละเอียดระบบท้องถิ่นดิจิทัลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)