ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาในงานสัมมนา เรื่อง เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป..โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทยพร้อมหรือยัง? จัดโดย คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาในงานสัมมนา เรื่อง เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป..โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทยพร้อมหรือยัง? จัดโดย คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเข้าร่วม LIVE  สัมมนา เรื่อง เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป..โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทยพร้อมหรือยัง? ร่วมเสวนาในประเด็นด้านนโยบาย ความพร้อมภาครัฐ และรัฐบาลดิจิทัล จัดโดย คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจากทุกภาคส่วน
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์ https://fb.watch/hiLLy–flw/

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)