ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเชิญบรรยายในหัวข้อ ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ผ่านออนไลน์ จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเชิญบรรยายในหัวข้อ ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ผ่านออนไลน์ จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายในหัวข้อ ‘พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’ ผ่านออนไลน์ จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ้เพื่อเล่าถึงแนวทางให้แก่สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยทราบว่า ต้องเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ชม LIVE ย้อนหลังคลิก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)