ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลิงก์เอกสารเพิ่ม https://drive.google.com/drive/folders/1KL70p5n9VIzwg2OuUl2bUIGijaEyESjE

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More