ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ช่วย รมว.เกษตร เปิดงานโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้ ปีที่ 9 ประกาศความสำเร็จในการขยายจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

ผู้ช่วย รมว.เกษตร เปิดงานโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้ ปีที่ 9 ประกาศความสำเร็จในการขยายจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้ ปีที่ 9” โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายอารยะ โรจนวณิชชากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศความสำเร็จในการขยายจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการลดใช้สารเคมี ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 20,000 ไร่ พร้อมตรวจเข้มตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่แปลงปลูกถึงมือผู้บริโภค สร้างผลตอบรับดีต่อเนื่อง คาดทั้งปี 2565 รับซื้อกว่า 4,500 ตัน สร้างรายได้มั่นคงให้เกษตรกรไทย
               นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ส้มเป็นผลไม้ยอดนิยมในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะส้มที่ปลูกในประเทศไทยผ่านโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” ที่แม็คโคร ได้ร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกเพื่อผลผลิตที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี โดยเฉพาะในแหล่งเพาะปลูกสำคัญ อาทิ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ จ.แพร่ มาตลอด 9 ปี ส่งผลให้ผลผลิตส้มที่ได้ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
                ชาวสวนส้มปลอดภัยที่ส่งผลผลิตจำหน่ายกับแม็คโคร จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่ปลอดภัย ภายหลังการใช้สารกำจัดแมลง รวมถึงกระตุ้นให้เกษตรกรใช้ย่าฆ่าแมลงลดน้อยลง เน้นใช้สารชีวภัณฑ์จากสะเดาทดแทน ซึ่งผลผลิตต้องผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ตั้งแต่ต้นฤดูกาล จนถึงปลายฤดู ด้วยห้องปฎิบัติการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 โดยแม็คโคร จะเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสินค้าทุกล็อตก่อนออกจากสวน และที่ศูนย์กระจายสินค้า ที่สำคัญข้อมูลความปลอดภัยต่างๆ เหล่านี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด makro i-Trace ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือป้ายแสดงคิวอาร์โค้ด ณ จุดจำหน่าย สำหรับ สายพันธุ์ส้มในโครงการดังกล่าว เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย ประกอบด้วย ส้มสายน้ำผึ้ง นัมเบอร์วัน เช้ง เขียวหวาน โอเชี่ยน และคัมควอท ซึ่งในปี 2022 นี้ แม็คโคร รับซื้อส้มปลอดภัยจากชาวสวนมากกว่า 4,500 ตัน
                “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้การดำเนินการร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ ผ่านนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรทำงานร่วมกับห้างค้าปลีกในการสร้างความปลอดภัยและคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหารจนถึงปากผู้บริโภค” นายนราพัฒน์ กล่าว

—————-

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More