ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการกำกับฯ และคณะผู้บริหาร CAAT เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

คณะกรรมการกำกับฯ และคณะผู้บริหาร CAAT เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการกำกั

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการกำกับฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับฯ และคณะผู้บริหาร CAAT เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและให้เกียรติบรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระบบสารสนเทศในการให้บริการผู้โดยสาร CUPPS CUSS CUBD

จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1) หรือ อาคาร SAT-1 เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลักด้วยอุโมงค์ใต้ดินระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM คณะศึกษาดูงานได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้า APM ใช้เวลาโดยสารประมาณ 3.30 นาที

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/