ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “มหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 1

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “มหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 1

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “มหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 1

 

                วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 1” โดยมี นายวุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี, นายอำเภอเขื่องใน, หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขื่องใน, นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย, นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จังหวัดอุบลราชธานี, เครือข่ายคนรักษ์ควายงาม เมืองอุบลราชธานีและทั่วประเทศ, เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาคำวิทยา ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
                  มหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงควาย เป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ควายให้ได้มาตรฐานสู่สากลให้กับเกษตรและประชาชนทั่วไป ร่วมทั้งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ภายในงานแบ่งประเภทการประกวดควายงาม เป็น 2 ประเภท คือ 1) ประกวดควายท้องถิ่น ควายงามลุ่มแม่น้ำมูล รวมสีดำ เผือก เพศผู้ เพศเมีย ประกอบไปด้วย 6 รุ่น (ตั้งแต่รุ่นอายุ 8 -12 เดือน / 12-18 เดือน / 18-24 เดือน / 24-36 เดือน / 36-48 เดือน / 48-60 เดือน) 2) ประกวดควายทั่วไป ประเภทควายเผือก เพศผู้ เพศเมีย (รุ่นฟันน้ำนม / รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่) และประเภทควายดำ เพศผู้ เพศเมีย (รุ่นฟันน้ำนม สูงไม่เกิน 140 ซม. / รุ่นฟันน้ำนม สูงเกิน 140 ซม. / รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ / รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ / รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 3 คู่)
                 กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เลี้ยงทั้งในจังหวัด อุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ สามารถรวมพลคนเลี้ยงควาย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี คนเลี้ยงควาย และการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ควายไทย ให้คงอยู่คู่กับ สังคมไทย และเป็นการสร้างมาตรฐานสู่สากล ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More