ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พระองค์ภาฯ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของชาวหมู่บ้านคชานุรักษ์ ทรงช่วยทั้งคนและช้าง

พระองค์ภาฯ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของชาวหมู่บ้านคชานุรักษ์ ทรงช่วยทั้งคนและช้าง

พระองค์ภาฯ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของชาวหมู่บ้านคชานุรักษ์ ทรงช่วยทั้งคนและช้าง

ประชาชนหมู่บ้านเครือข่ายคชานุรักษ์ 5 จังหวัดภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,สระแก้ว 51 หมู่บ้าน อันเป็นหมู่บ้านในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้เดินทางมาทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูป พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

นายตระกูล  สว่างอารมย์ ผู้แทนหมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านขยายผล 51 หมู่บ้าน กล่าวภายหลังลงนามถวายพระพร ว่า พอทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ทรงพระประชวร ช้าวบ้านหมู่บ้านคชานุรักษ์ ทุกคนตกใจและเสียกันกันเป็นอย่างมาก ได้รวมตัวกันจัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวร และในวันนี้เป็นวันหยุดจึงนัดกับสมาชิกทั้ง51 หมู่บ้านเดินทางมาลงนามถวายพระพรเพื่อให้พระองค์ท่านทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวหมู่บ้านคชานุรักษ์ และปวงชนชาวไทยสืบไป

“พวกเราทุกคนรู้สึกน้อมสำนึกในพระกรุณาพระองค์ภาฯที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปพระราชทานความรู้ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านคชานุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล อย่างไม่ถือพระองค์ ประทับนั่งกับพื้นรับฟังสภาพปัญหาของชาวบ้าน เพราะโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแก้ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานมาช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีพระองค์ท่านคอยพระราชทานคำแนะนำ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีของการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ ปัญหาระหว่างคนและช้างป่าได้หมดไปเพราะพระองค์จะทรงรับสั่งเสมอว่าเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมช้างและปรับเปลี่ยนเวลาในการออกไปเก็บเกี่ยวพืชผลรวมถึงการเปลี่ยนวิธีการปลูกพืช อันเป็นการช่วยเหลือทั้งคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ดังนั้นพวกผมชาวหมู่บ้านคชานุรักษ์ทุกคนขอกราบสำนึกและถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน”

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More