ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินของประเทศไทยประจำปี 2021( Annual Emissions Report 2021)

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินของประเทศไทยประจำปี 2021( Annual Emissions Report 2021)

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/