ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนภาคใต้อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนภาคใต้อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 62,000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 38,800 ล้าน ลบ.ม.ทำให้ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในหน้าแล้งปีนี้ ทั้งประเทศไปแล้ว 5,407 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ สืบเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 17 -18 ธันวาคมที่ผ่านมา ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จนทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

พร้อมปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเครื่องจักร ตลอดจนเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยง ที่สำคัญให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More