ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในนาม อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในนาม อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้( 20 ธันวาคม 2565 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในนาม อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง ร่วมจัดพิธีถวายพรชัยมงคลและอธิษฐานจิต แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร โดยในวันนี้ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) แจ้งให้ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และทุกหน่วยงานในสังกัด อว. จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรฯ พร้อมกันทั่วทุกจุด ในวันนี้ เวลา 08.00 น.

โดยจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิต แด่พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งในสถานที่ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน ได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More