หลักสูตรอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

หลักสูตรแนะนำ  https://iprtraining.prd.go.th/webapp/

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More