ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แม่ทัพภาคที่ 4 นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ลูกจ้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทั้งพุทธ มุสลิม ประกอบพิธีสวดมนต์ และสวดดุอาร์ เจริญจิตภาวนา อธิฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระประชวร

แม่ทัพภาคที่ 4 นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ลูกจ้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทั้งพุทธ มุสลิม ประกอบพิธีสวดมนต์ และสวดดุอาร์ เจริญจิตภาวนา อธิฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระประชวร

วันนี้ (20 ธ.ค.65) เวลา 09.00 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีสวดเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวรในเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กำลังพลกรมทหารราบที่ 152 ตลอดจนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 152 ร่วมพิธีในครั้งนี้

นอกจากนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี คณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนยังได้นำกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมกับผู้นำศาสนา, ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เพื่อขอพร (ดุอาร์) จากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรในเร็ววัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ทุกหน่วย จัดพิธีถวายพระพรด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บูชาตามหลักศาสนาที่ตนเคารพนับถือ ตามความเหมาะสม ทั่วพื้นที่ภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัดอีกด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More