ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “มะม่วงเบาสงขลา” ทั้งแบบผลสด แช่อิ่ม ดองเกลือ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น ล่าสุดทำรายได้ให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 58 ล้านบาทต่อปี

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “มะม่วงเบาสงขลา” ทั้งแบบผลสด แช่อิ่ม ดองเกลือ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น ล่าสุดทำรายได้ให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 58 ล้านบาทต่อปี

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “มะม่วงเบาสงขลา” ทั้งแบบผลสด แช่อิ่ม ดองเกลือ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น ล่าสุดทำรายได้ให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 58 ล้านบาทต่อปี

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ มะม่วงเบาสงขลา ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ และอัตลักษณ์รสชาติโดดเด่นมีรสชาติเปรี้ยว เนื้อสีขาวแน่นและกรอบ เกิดจากการปลูกในสภาพดินร่วนปนทรายที่มีการทับถมของซากเปลือกหอย ส่งผลให้มะม่วงเบาสงขลามีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยพื้นที่ปลูกมะม่วงเบาสงขลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ครอบคลุมปลูก 4 อำเภอของจังหวัด คือ อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และอ.ระโนด

ทั้งนี้ นอกจากขึ้นทะเบียนมะม่วงเบาผลสดแล้ว การขึ้นทะเบียนดังกล่าว ยังรวมถึงมะม่วงเบาแช่อิ่ม และมะม่วงเบาดองเกลือ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่มักซื้อนำไปเป็นของฝากลือชื่อจากจังหวัด โดยที่ผ่านมา มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนกว่า 58 ล้านบาทต่อปี

สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน GI เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าในแต่ละท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล กระทรวงพาณิชย์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More