ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กําหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ วัดโตนด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กําหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ วัดโตนด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More