ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ ฟรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ ฟรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอาชีพเพื่อการเตรียมเข้าทำงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ฝึกอบรมฟรี) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ระยะเวลาฝึก 3 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม 2566) ฝึกในสถาบันฯ จำนวน 2 เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน, หลักสูตรช่างสีรถยนต์ ระยะเวลาฝึก 3 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2566) ฝึกในสถาบันฯ จำนวน 2 เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน และหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระยะเวลาฝึก 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2566) ฝึกในสถาบัน ฯ จำนวน 4 เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 เดือน กำหนดการเข้าฝึกวันที่ 24 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เป็นต้นไป และมีสุขภาพร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคในการฝึก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ห้องประชาสัมพันธ์ DSD 4.0 SHOP ที่ตั้ง 88 หมู่ที่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร 0 54 356 681 – 3 ต่อ 503 หรือ FACEBOOK : Lampangskill Gov

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More