ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2565

จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2565

วันนี้ (23 ธ.ค.65) ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านการจัดตั้งด่านชุมชน นำเสนอสถิติอุบัติเหตุทางถนนรายเดือนและการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม อุบัติเหตุรายสำคัญและอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุใหญ่ อำเภอสิเกา และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 2566 จังหวัดตรัง อย่างไรก็ตาม จังหวัดตรังจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดตรัง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More