ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ช่วงฤดูหนาวบนถนน ชม.5080 เข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ช่วงฤดูหนาวบนถนน ชม.5080 เข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ช่วงฤดูหนาวบนถนน ชม.5080 เข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวบนถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 สู่หมู่บ้านแม่กำปอง สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติของป่า เขา ลำธาร เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยหมู่บ้านแม่กำปองอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ ซึ่งในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบาย อีกทั้งยังมีลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อน หากเดินทางต่อไปตามถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 จะได้เห็นความงดงามของน้ำตกแม่กำปองและวัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง) ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและกราบไหว้สักการะหมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หากเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (กม. ที่ 26+900) และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท ชม.3005 (กม. ที่ 0+000) ไปตามทางจนเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 (กม. ที่ 9+100) แล้วเดินทางต่อไปจนพบหมู่บ้านแม่กำปอง (กม. ที่ 9+500) นอกจากจะเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแล้ว ถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 ยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย
ทช. สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชนของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยบริหารจัดการเส้นทางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลในการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ โทร. 0 5322 1646 หรือ สายด่วน ทช. โทร. 1146

ข้อมูล

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More