ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เน้นย้ำสถานศึกษาในพื้นที่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนหยุดยาวปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเด็กและเยาวชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เน้นย้ำสถานศึกษาในพื้นที่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนหยุดยาวปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเด็กและเยาวชน

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันหยุดยาว สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรัง พบว่า รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จังหวัดตรัง จึงเร่งรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกัน ตรวจตรา รักษาทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการโจรกรรมรถ เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเน้นย้ำสถานศึกษาในพื้นที่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนหยุดยาวปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเด็กและเยาวชนด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More