ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ร่วมสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More