ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดชุมพร จัดประกวดสุดยอดกาแฟโรบัสต้าชุมพร

จังหวัดชุมพร จัดประกวดสุดยอดกาแฟโรบัสต้าชุมพร

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตร จัดประกวดสุดยอดกาแฟโรบัสต้าชุมพร ภายในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติกาแฟจนได้เป็นเมล็ดกาแฟเกรดพิเศษ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ

สำหรับปีนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจในการส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวด จำนวน 28 ราย เกษตรกรที่ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดในครั้งนี้จะได้ทราบคุณภาพกาแฟของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟให้ดียิ่งขึ้น นำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งปัจจุบันประชาชนนิยมบริโภคกาแฟ มีการขยายตัวของร้านกาแฟระดับพรีเมียม ที่ต้องการใช้กาแฟที่มีคุณภาพและพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มกาแฟพิเศษมีอัตลักษณ์เฉพาะ ทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาที่สูงกว่าราคากาแฟทั่วไป เช่น ปกติ กาแฟโรบัสตาจะขายกาแฟสารได้กิโลกรัมละ 80 -100 บาท แต่หากเป็นกาแฟพิเศษที่มีการใส่เรื่องราว การปลูกที่พิเศษ หรือการสร้างความต่างจำเพาะของกาแฟแต่ละพื้นที่ลงไปอาจขายได้ราคาสูงในราคาหลักพันบาทหรือหลายพันบาทต่อกิโลกรัม และเมื่อเกษตรกรสามารถขายกาแฟสารได้ในราคาที่สูงขึ้น ก็จะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่จะทำให้เกษตรกรมีกำลังใจในการพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพ และยังคงอนุรักษ์กาแฟโรบัสตาที่มีอยู่ และเพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟเป็นพืชหลักที่สร้างรายได้ให้ครอบครัว และต่อยอดสร้างแบรนด์ และนอกจากนั้นจะเป็นการเผยแพร่กาแฟโรบัสจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสตาที่มากสุดในประเทศ สร้างเป็นชุมพร มหานคร โรบัสตา

สำหรับการประกวดสุดยอดกาแฟโรบัสตาชุมพรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ Q – grader ที่มีประสบการณ์มาตัดสินสำหรับ physical grading และ cupping test ตามเกณฑ์ CQI ”

สำหรับผลการประกวด สุดยอดกาแฟโรบัสต้าชุมพร

รางวัลที่ 1 ได้แก่นายชุมพล เพ็ชรเล็ก เกษตรกร ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ ด้วย cupping score 84.02 รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2000 บาท ,

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายไตรสิทธิ์ ศรีช่วงโชติวัตร เกษตรกร ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร cupping score 83.79 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1500 บาท ,

รางวัลที่ 3 นางพลับพลึง เพพดนตรี เกษตรกรตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร cupping score 83.54 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท และเกษตรกรที่ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกรายพร้อมระดับคะแนน

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันคั่วและชงกาแฟโรบัสตาชุมพร ซึ่งผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภาพร พุ่มนิล, นายสันติสุข พุฒพรม ทีมจากอำเภอท่าแซะ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวเกศกนก สุวรรณสายะ , นางสุพรรณี แดงระยับ ทีมจากอำเภอปะทิว, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายทนงศักดิ์ พรมชัยศรี, นายกฤตเมธ พรมชัยศรี ทีมจากอำเภอท่าแซะ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More