ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ลมหนาวจะมาฉลองปีใหม่ ! 30 ธ.ค. เย็นลง, 31 ธ.ค. – ปีใหม่ เย็นลงชัดเจน กรุงเทพฯ ได้เห็นต่ำกว่า 20 องศา !

ลมหนาวจะมาฉลองปีใหม่ ! 30 ธ.ค. เย็นลง, 31 ธ.ค. – ปีใหม่ เย็นลงชัดเจน กรุงเทพฯ ได้เห็นต่ำกว่า 20 องศา !

ลมหนาวจะมาฉลองปีใหม่ ! 30 ธ.ค. เย็นลง, 31 ธ.ค. – ปีใหม่ เย็นลงชัดเจน กรุงเทพฯ ได้เห็นต่ำกว่า 20 องศา !
ตามที่ได้พยากรณ์ไว้ 21-23 ธ.ค. อุ่นขึ้นชัดเจนจริง ตรงตามนัด ! มาดูตารางนัดหมายกับลมหนาวต่อกันเลย ดังนี้ !
24-27 ธ.ค. ใกล้เคียงกับวันนี้ มีบางพื้นที่บวกลบเล็กน้อย 1-2 องศา (สังเกตบริเวณสีฟ้าอ่อนกับสีเหลือง)
28-29 ธ.ค. อีสานอุ่นขึ้น, ตอนบนของเหนือเย็นลง
30 ธ.ค. เย็นลง
31 ธ.ค. – 1 ม.ค. เย็นลงชัดเจน
* รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วยของวันอ้างอิง ในที่นี้คือของวันนี้ 23 ธ.ค. พยากรณ์อุณหภูมิจริงดูได้ในความคิดเห็นที่ 1
** รูปความแตกต่างของอุณหภูมินี้ ไม่สามารถนำสีในรูปไปเปรียบเทียบตรงๆกับรูปความแตกต่างของอุณหภูมิอื่น เนื่องจากวันอ้างอิงที่นำมาหาความแตกต่างนั้นเป็นคนละวันกัน แต่ผลการพยากรณ์ว่าจะอุ่นขึ้น ใกล้เคียงเดิม หรือ เย็นลง นั้นมีความสอดคล้องกัน
**** การอุ่นขึ้นหรือเย็นลง หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้างอิง ไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือหนาว
พยากรณ์ละเอียดสามารถดูได้ทาง App “ฟ้าฝน” “รู้ฟ้าทันฝน” ด้วย App “ฟ้าฝน”
บริษัท ซีพีเอส เ​ว​เธอร์​ จำกัด และ บริษัท​ ซีพี​เอส​ อะกริ จำกัด
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa)
ที่มา https://web.facebook.com/cpsweatherth/photos/a.231304567358553/1480330672455930/?type=3&source=57&_rdc=1&_rdr

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More